NZDM Fénix

Pečovatelská služba

Výlet OAS a PS

Setkání v Meditační zahradě

Setkání v Meditační zahradě

Ve čtvrtek 8. června se v odpoledních hodinách mezi záhony vonících bylinek a pestrobarevných květin Meditační zahrady v našem městě uskutečnila akce Charity Hranice, konkrétně její lipenské pobočky. Jsme velmi rádi, že naše pozvání k přátelskému setkání přijali nejen naši klienti, ale i další příznivci naší organizace, velký počet místních občanů a v neposlední řadě i zástupci farnosti a města Lipník nad Bečvou.

 

V úvodu přivítal na pódiu ředitel Charity Hranice pan Jan Hegar místostarostku Lipníka nad Bečvou paní Danu Navrátilovou. Oba promluvili o důležitosti vzájemné spolupráce. Celým programem velmi mile provázela paní Marie Šuláková, která na úvod seznámila přítomné s historií lipenské Charity z doby její samostatné činnosti. Na pódium pozvala její tehdejší ředitelku, paní Naďu Ciprisovou, dříve Vrbíkovou, která zavzpomínala na těžké začátky v rozjezdu naší Charity, projevila radost z pokračování započatého díla a popřála mnoho dobrého do dalších let.

Celé odpoledne bylo naplněné hudbou, zpěvem, tancem a také dobrou náladou, k níž přispěli všichni účinkující. Dále si bylo možné nechat si zdarma změřit krevní tlak a glykémii, prohlédnout kompenzační pomůcky či pečující kosmetiku. Pro potěchu a ke koupi byly vystaveny výrobky Denního centra Archa a Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Fénix. V rámci programu byly představeny sociální a zdravotní služby Charity Hranice a Dobrovolné sdružení stomiků České ILCO.

Celé setkání uprostřed zeleně Meditační zahrady bylo neseno touhou pracovníků Charity vytvořit společenství lidí, kteří se obohacují navzájem, poznávají se a hovoří spolu od srdce k srdci.

P6080173P6080179P6080208