NZDM Fénix

Pečovatelská služba

Výlet OAS a PS

Jak nám můžete pomoci?

Jsme zde proto, abychom pomáhali. Naše schopnost pomáhat je však do jisté míry závislá na pomoci z Vaší strany. Charita je organizací neziskovou, její činnost a služba se však bez finančních prostředků neobejde, zvláště, má-li být poskytována co nejkvalitněji a na profesionální úrovni. Proto se na Vás obracíme s prosbou o pomoc a podporu.

Způsoby nabízené pomoci mohou být různé podle individuálních možností. Může se jednat o nabídku svého volného času ve prospěch potřebných formou dobrovolnictví. Dále můžete poskytnout materiální dar různého typu, který bude sloužit dále potřebným. Poskytnout můžete také finanční dar v hotovosti nebo převodem na účet. Využití těchto financí můžete také ovlivnit určením pro jakou oblast je chcete věnovat. V neposlední řadě je tu možnost motlitby za celé charitní dílo nebo konkrétní osobu nebo záměr.

Dobrovolnictví

Dary

Pomáhejte s námi! Každá pomoc je vítána a velmi Vám za ni děkujeme!