NZDM Fénix

Pečovatelská služba

Výlet OAS a PS

Kompletní domácí péče hospicového typu

  • Poskytujeme kompletní, ale individuální péči těžce nemocnému, umírajícímu i jeho rodině v domácím prostředí.
  • Služba je určena nemocnému, který trpí nevyléčitelnou nemocí v pokročilém stádiu nemoci.
  • Cílem je zajistit základní práva klienta, aby dožil svůj život důstojně bez nesnesitelných bolestí v domácím prostředí mezi svými blízkými.
  • Péče zahrnuje zdravotní, sociální a duchovní potřeby. Je zaměřena na kvalitu života.
  • Tým se skládá ze zdravotních sester, pečovatelek, praktického lékaře, lékaře pro léčbu bolesti, sociální, pastorační pracovnice a duchovního. 
  • Praktický lékař ordinuje poskytování zdravotní péče v domácím prostředí pacienta. Zdravotní sestry zajišťují odbornou ošetřovatelskou péči, která je hrazena ze zdravotního pojištění, spolupracují s praktickým lékařem a ambulancí bolesti. Pečovatelky se starají o individuální potřeby nemocného a rodiny. Sociální pracovník poskytuje sociální poradenství, pomáhá vyřizovat příspěvky na péči. Pastorační asistent a duchovní podporuje nemocného i rodinu v duchovní oblasti v této těžké životní situaci.
  • Službu zajišťujeme v regionech Hranice na Moravě a Lipník nad Bečvou.

.

Náš kontakt: Charitní ošetřovatelská služba

                     středisko Hranice, Purgešova1399, Hranice, 753 01

                     tel.: 581 601 932

                     mobil: 608 622 003

                     email: jana.kolarova@hranice.charita.cz

 

 

                    Charitní ošetřovatelská služba

                    středisko Lipník nad Bečvou, Křížkovského 68, Lipník nad Bečvou, 751

                    tel.: 581 772 089       

                    mobil: 777 238 526          

                    email: pavla.smekalova@hranice.charita.cz