NZDM Fénix

Pečovatelská služba

Výlet OAS a PS

Léto 2017 s NZDM FÉNIX

V letních měsících jsme si pro naše uživatele připravili spoustu nevšedních aktivit. Smyslem našich plánů na prázdniny, tzv. na měsíc červenec a srpen, je hlavně umožnit našim uživatelům kontakt se společenským prostředím, aktivity také slouží k nácviku sociálních dovedností, orientaci v dopravních prostředcích, orientaci v místě a čase, osvojení si základů historie, učení se práce s mapou, nácvik slušného chování ve společnosti. Další funkcí těchto aktivit je získání nových zážitků a rozšíření si svých obzorů a smyslů.

Najdete nás v Hranicích na Tř. Čs. armády 211 a v Lipníku n. B. na Zahradní 1330, otevírací doba kluboven je v přicházejících letních měsících od 9:30 do 14:15 hodin.

Plánované aktivity na měsíc červenec:
 • 2x Výlet za poznáním hlavního města Prahy
 • Laser aréna v Novém Jičíně
 • Bazén
 • Aquapark Olomouc 
   
  Plánované aktivity na měsíc srpen:
 • Návštěva obdobného zařízení NZDM Khamoro v Olomouci
 • Koncentrační tábor Osvětim
 • Přátelské utkání ve fotbale
 • Zakončení prázdnin opékáním špekáčků a „domácím“ kinem 

Výlety budou rozděleny dle věku pro starší a mladší uživatele, dva z nich budou společné.

Během letních měsíců budou denně probíhat zajímavé volnočasové aktivity: 
 • Hudební
 • Taneční
 • Sportovní
 • Výtvarné
 • Tvořivá a kreativní činnost
 • Příprava pokrmů
 • Preventivní besedy
 P1170088
 

Léto 2017 s NZDM Fénix

Léto 2017 s NZDM Fénix

V letních měsících jsme si pro naše uživatele připravili spoustu nevšedních aktivit.

Parné léto v nízkoprahovce Fénix

Parné léto v nízkoprahovce Fénix

Letošní parné prázdniny v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Fénix byly mimo bohatou nabídku klubových aktivit, nabité velkou řadou zajímavých a pestrých výletů. To jak do blízkého tak vzdáleného okolí Hranic a Lipníka nad Bečvou, kde jsou umístěny obě naše sociální služby.

První rok s Fénixem v klubu Lipník nad Bečvou

První rok s Fénixem v klubu Lipník nad Bečvou

Jak jsme prožili rok 2014 ve Fénixu v klubu Lipník.

Prázdniny ve Fénixu

Prázdniny ve Fénixu

Jak jsme trávili prázdniny ve Fénixu.

Červenec ve Fénixu

Červenec ve Fénixu

Letní prázdniny začali uživatelé NZDM Fénix aktivně.

Charita Hranice rozšířila své služby

Charita Hranice rozšířila své služby

Charita Hranice ve spolupráci s městem Lipník nad Bečvou otevřela po dlouhém očekávání klub Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Fénix v Lipníku nad Bečvou.

Trendy léto s NZDM Fénix

Trendy léto s NZDM Fénix

Jak jsme prožili prázdninové dny...