NZDM Fénix

Pečovatelská služba

Výlet OAS a PS

Léto 2017 s NZDM Fénix

Léto 2017 s NZDM Fénix

V letních měsících jsme si pro naše uživatele připravili spoustu nevšedních aktivit.

Léto 2017 s NZDM FÉNIX

V letních měsících jsme si pro naše uživatele připravili spoustu nevšedních aktivit. Smyslem našich plánů na prázdniny, tzv. na měsíc červenec a srpen, je hlavně umožnit našim uživatelům kontakt se společenským prostředím, aktivity také slouží k nácviku sociálních dovedností, orientaci v dopravních prostředcích, orientaci v místě a čase, osvojení si základů historie, učení se práce s mapou, nácvik slušného chování ve společnosti. Další funkcí těchto aktivit je získání nových zážitků a rozšíření si svých obzorů a smyslů.

Najdete nás v Hranicích na Tř. Čs. armády 211 a v Lipníku n. B. na Zahradní 1330, otevírací doba kluboven je v přicházejících letních měsících od 9:30 do 14:15 hodin.

Plánované aktivity na měsíc červenec:
 • 2x Výlet za poznáním hlavního města Prahy
 • Laser aréna v Novém Jičíně
 • Bazén
 • Aquapark Olomouc 
   
  Plánované aktivity na měsíc srpen:
 • Návštěva obdobného zařízení NZDM Khamoro v Olomouci
 • Koncentrační tábor Osvětim
 • Přátelské utkání ve fotbale
 • Zakončení prázdnin opékáním špekáčků a „domácím“ kinem 

Výlety budou rozděleny dle věku pro starší a mladší uživatele, dva z nich budou společné.

Během letních měsíců budou denně probíhat zajímavé volnočasové aktivity: 
 • Hudební
 • Taneční
 • Sportovní
 • Výtvarné
 • Tvořivá a kreativní činnost
 • Příprava pokrmů
 • Preventivní besedy
 P1170088