NZDM Fénix

Pečovatelská služba

Výlet OAS a PS

Díky Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové pořídíme nové kompenzační pomůcky

Díky Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové pořídíme nové kompenzační pomůcky

Podařilo se nám získat finanční příspěvek na nákup nových kompenzačních a zdravotních pomůcek.

Správní rada Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové na svém zasedání dne 11. září 2018 rozhodla o poskytnutí nadačního příspěvku ve výši 30 000 Kč na náš projekt „Zakoupení nových kompenzačních a zdravotních pomůcek“ v rámci dotačního programu Cesty
k integraci. Z tohoto rozhodnutí máme velkou radost! Díky němu můžeme pořídit nové pomůcky pro naše klienty a ostatní lidi, kterým ulehčí jejich nesnadný život.

Díky častému používání je v současné době řada pomůcek, které zapůjčujeme, ve špatném technickém a mnohdy neopravitelném stavu. Pořízením nových pomůcek dojde k žádané obměně starých pomůcek za nové, funkční. Jedná se o chodítka, sprchovou židli, stolek k lůžku a toaletní křesla.

Pořízením uvedených pomůcek budeme moci nejen obnovit část stávajícího vybavení, které již dosluhuje, ale zároveň budeme schopni reagovat na stále se zvyšující tendenci využívání těchto pomůcek, kterou vnímáme již několik let.

Vážíme si velké pomoci a podpory ze strany Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové a za poskytnutí finančního příspěvku VELMI DĚKUJEME!

 

VDV-logo-2017

Tříkrálová sbírka 2019
Pomáhejte s námi

Tříkrálové koledování

Charita Hranice

Náš výtěžek
1 355 291 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

Děkujeme Vám za Váš dar.

 
 
 
 
 

    

Charita Hranice - ekatalog.czCharita, charitativní organizace - ekatalog.cz