NZDM Fénix

Pečovatelská služba

Výlet OAS a PS

POTRAVINOVÁ SBÍRKA VE PROSPĚCH CHARITY HRANICE

POTRAVINOVÁ SBÍRKA VE PROSPĚCH CHARITY HRANICE

Za deset hodin se nám díky štědrosti nakupujících a nadšení dobrovolníků podařilo sesbírat 530 kg trvanlivých potravin a 50 kg drogistického zboží

Potravinová sbírka v hranickém obchodním domě Kaufland se konala v sobotu 8. září. Za deset hodin se nám díky  nadšení dobrovolníků a štědrosti nakupujících podařilo sesbírat 530 kg trvanlivých potravin a 50 kg drogistického zboží. Nejčastěji darovanou potravinou byly bezesporu těstoviny.

Všechny darované věci byly odvezeny do prostor Charity Hranice a budou využity v Hranicích a Lipníku nad Bečvou na pomoc lidem v nouzi, neúplným rodinám, osamělým seniorům a uživatelům charitních služeb.

Děkujeme všem štědrým dárcům, kteří do Potravinové sbírky pro Charitu Hranice darováním zakoupeného zboží přispěli. Velký dík patří našim skvělým a spolehlivým dobrovolníkům, kteří tentokrát vynaložili velké úsilí. Je bezesporu jejich zásluhou, že se tato akce vydařila.

V Olomouckém kraji se vybralo 5 247 kilogramů potravin a drogerie. V celé republice pak 57 600 kilogramů.

Potravinová sbírka (2)