NZDM Fénix

Pečovatelská služba

Výlet OAS a PS

Výtvarně hudební dílny v Denním centru Archa

Výtvarně hudební dílny v Denním centru Archa

V loňském roce u nás probíhala pravidelná setkávání s výtvarně hudebním zaměřením.

V rámci této činnosti jsme společně navštěvovali keramickou dílnu Domu dětí a mládeže v Hranicích, kde jsme tvořili výrobky k prezentaci své činnosti a zařízení. Mnohá zajímavá výtvarná díla jsme také tvořili přímo v našem centru za pomocí nejrůznějších pomůcek. Bylo za potřebí velký kus fantazie a výtvarného cítění při zvolení barevných kombinací. Každý přišel se svým nápadem, tak že se nestalo, že by se nějaké výrobky podobaly. Na všech bylo vidět, že je práce baví, neboť všichni pracovali se zaujetím, nadšením a snažili se mít výrobky co nejhezčí.

Při setkáváních u muzikoterapie se klienti měli možnost seznámit nejen s různými zajímavými hudebními nástroji a vyzkoušet si na ně zahrát, ale především měli další možnost jak se svobodně vyjádřit a seberealizovat a to prostřednictvím různých rytmických cvičení a dalších aktivit, kdy spolupracovali s ostatními v kolektivu. Součástí muzikoterapie byla i relaxace, při které klienti měli příležitost uvolnit své tělo, svaly a odpočinout si. I tato zdánlivě pasivní aktivita je pro ně velmi potřebná, neboť se během ní uvolňuje svalové napětí, které souvisí jak s tělesným postižením některých klientů, tak i s dlouhodobým sezením na invalidním vozíku, kdy jsou svaly ztuhlé. I pro ty, kteří nemají pohybové obtíže, je tato činnost velmi vhodná, neboť slouží k odpočinku nejen celého těla, ale i mysli.

Realizace této činnosti probíhala za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, kterému tímto děkujeme. Také děkujeme za spolupráci paní Lence Fedorové z Domu dětí a mládeže v Hranicích a muzikoterapeutce paní Janě Vysoudilové.

Eva Hynčicová