NZDM Fénix

Pečovatelská služba

Výlet OAS a PS

Ekonomický úsek

 

ekonom, personalista

Berenika Kubicová
účetní, pokladní Hranice Růžičková Kamila 
účetní, pokladní Lipník nad Bečvou Studená Jarmila
adresa Purgešova 1399, 753 01 Hranice
kontakty 581 606 615, 739 526 263
email
berenika.kubicova@hranice.charita.cz
skype charita-hranice
Provozní doba 8:00 - 15:00

 

Charita Hranice je nestátní nezisková organizace s vícezdrojovým financováním.

Je příjemcem financí z veřejných zdrojů (státních dotací), dotací a příspěvků Olomouckého kraje, samospráv měst a obcí, nadací, donátorů a v neposlední řadě tržby od klientů.

Organizace každoročně žádá o dotace na zabezpečení provozu sociálních služeb Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, na jednotlivé projekty a aktivity žádá také Ministerstvo školství ČR a Ministerstvo kultury ČR.

Dle vyhlášených dotačních řízení žádá o příspěvky a dotace Olomoucký kraj, Město Hranice, Město Lipník nad Bečvou i ostatní města, městyse a obce v regionu působnosti.

Základem financování jsou státní a krajské dotace, tržby za poskytnuté sociální služby, financování z veřejného zdravotního pojištění, dalšími zdroji jsou Úřad práce, Město Hranice, Město Lipník nad Bečvou, města, městyse a obce regionu hranicko, dary nadací, donátorů, soukromých osob, veřejných sbírek a benefičních akcí.

Financování