NZDM Fénix

Pečovatelská služba

Výlet OAS a PS

Rozpočet na aktuální rok se v průběhu roku neustále upravuje a doplňuje podle aktuálních stavů finančních zdrojů a potřeb nákladů v jednotlivých službách organizace.

 

Již schválené finanční zdroje:

 

zdroj
středisko, projekt
výše podpory v tis.Kč
 MPSV ČR Pečovatelská služba Hranice

 1 032

 MPSV ČR Osobní asistence

 2 041

 MPSV ČR Denní centrum Archa

 1 496

 MPSV ČR Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Fénix

 1 090

 MPSV ČR Pečovatelská služba Lipník nad Bečvou

 1 173

 Město Hranice příspěvek                    110
 Město Hranice granty DC Archa,OA,NZ Fénix                   105
 Město Lipník nad Bečvou příspěvek                    140
 obce regionu Lipník n.B. příspěvky                     15
 firmy regionu Hranicko příspěvek                     25
 Tříkrálová sbírka Hranice sbírkové finance na projekty                  333
 Tříkrálová sbírka Lipník n.B. sbírkové finance na projekty                 160
 Postní almužna Hranice sbírkové finance na projekty                   49
 Postní almužna Hranice sbírkové finance na projekty                  20