NZDM Fénix

Pečovatelská služba

Výlet OAS a PS

Kompenzační pomůcky

   

Půjčovna Hranice  
Kontaktní adresa:  Purgešova 1399, 753 01 Hranice   mapa
Výpůjční doba:

pondělí, čtvrtek                 7:00 - 15:00

(mimo tyto dny pouze po předchozí telefonické domluvě)

Telefon:  733 755 986, 739 245 989
E-mail: kp.hranice@hranice.charita.cz

 

Půjčovna Lipník n. B.  
Kontaktní adresa:  Křížkovského 68, 751 31 Lipník nad Bečvou   mapa
Výpůjční doba:  

pondělí, čtvrtek                 7:00 - 15:00

(mimo tyto dny pouze po předchozí telefonické domluvě)

Telefon:  581 772 089, 777 238 520
E-mail:  kp.lipnik@hranice.charita.cz

                  

Podmínky zapůjčení:

Pomůcka je zapůjčena na dobu nezbytně nutnou.

Odvoz pomůcky a její vrácení si zajišťuje vypůjčovatel sám.

Při nevyužívání pomůcky je vypůjčovatel povinen pomůcku neprodleně vrátit.

Pomůcky se zapůjčují na základě uzavřené Smlouvy o zapůjčení kompenzačních nebo zdravotních pomůcek (dále jen smlouva).

Vypůjčovatel platí za pomůcky po celou dobu zapůjčení, i když je nevyužívá denně.

Platba za pomůcky se vybírá zpětně za uplynulé kalendářní čtvrtletí, a to na začátku následujícího.

Sazba za měsíc se účtuje, pokud má vypůjčovatel pomůcku půjčenou celý kalendářní měsíc.

Vypůjčovatel musí hlásit Charitě Hranice závady na půjčených pomůckách.

Vypůjčovatel musí půjčené pomůcky vrátit čisté a bez poškození. V případě, že by došlo k poškození nebo ztrátě pomůcek, pak je vypůjčovatel povinen uhradit škodu v plné výši.

Smlouva zaniká vrácením pomůcek a uhrazením poplatku.

 

Možnosti platby:

  • v hotovosti v pokladně Charity Hranice (vypůjčovatel si musí datum hlídat sám, neposíláme avízo)

Purgešova 1399, Hranice

Křížkovského 68, Lipník nad Bečvou

  • na účet Charity Hranice:

číslo účtu                           276448390227 / 0100 (Komerční banka)

variabilní symbol             112

zpráva pro příjemce        KP, jméno vypůjčovatele, čtvrtletí, rok (např. KP, Novák, 1, 2018)

 

Ceník kompenzačních pomůcek.pdf

 

VDV-logo-2017

 

Podpořeno z programu Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové