Kdo jsme

Charita Hranice je organizace římskokatolické církve s vlastní právní subjektivitou, zřízena olomouckým arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem.

Posláním Charity Hranice je poskytovat sociální a zdravotní služby, zejména seniorům, osobám se zdravotním postižením, dětem a mládeži ohroženými sociálně – patologickými jevy a realizovat humanitární pomoc osobám v krizových situacích. Svou činností, která vychází z křesťanských hodnot, podporujeme klienty v začlenění do běžného života.

Charita Hranice je organizační složkou Arcidiecézní charity Olomouc a okruh naší působnosti nyní zahrnuje celý hranický děkanát. Jedná se o města Hranice a Lipník nad Bečvou a přilehlé obce. Kromě profesionálního poskytování sociálních a zdravotních služeb se věnujeme také humanitárním projektům, sbírkové činnosti a přímé pomoci lidem v nouzi.