Opravme dům pro klienty Charity Hranice

P1200217 a

Již přes 20 let poskytujeme sociální a zdravotní služby na profesionální úrovni. Dnes máme více než 60 zaměstnanců a věnujeme se 600 klientům a pacientům ročně. Společně s půjčovnou kompenzačních pomůcek a charitním šatníkem každý rok pomáháme více než 1 000 lidem z hranického a lipnického regionu. Patří mezi ně především senioři a dlouhodobě nemocní, lidé s tělesným, mentálním či kombinovaným postižením, sociálně ohrožené děti a mládež, umírající a lidé v nouzi.

Mezi služby, které poskytujeme, patří zejména pečovatelská služba, domácí zdravotní péče, osobní asistence, domácí hospicová péče, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež nebo charitní šatník či půjčovna kompenzačních pomůcek. U 80% klientů se jedná o terénní službu, kdy dojíždíme pomáhat lidem přímo do jejich domácností.

Podmínky, za jakých naši zaměstnanci pracují, však nejsou dobré. Jednou z nich je nedostatečné zázemí. V Hranicích máme v současné době k dispozici nájemní prostory (v ulicích Purgešova a Tř. Čs. Armády), které pro nás znamenají nejen každoroční finanční zátěž, ale potýkáme se zde i s problémy, které vytváří našim pracovníkům a klientům technicky neodpovídající a někdy i nedůstojné prostředí. Přestože jsme za tyto prostory vděčni, je naší snahou mít stabilní a kvalitní zázemí, kde bychom měli vlastní a důstojné zázemí, centralizovali své služby, které poskytujeme a našli možnosti dalšího rozvoje.

ArchaV nové budově najdou kvalitní zázemí především klienti našich služeb - lidé s mentálním postižením popř. kombinací mentálního a jiného typu postižení (Denní dcentrum Archa)
a sociálně ohrožené děti a mládež (Nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež Fénix).
Přestěhuje se sem také Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek nebo Charitní šatník a najdete zde také sídla našich
dalších služeb (Osobní asistence, Pečovatelská služba, Domácí zdravotní péče, Domácí hospicová péče).

V rámci našich možností jsme ke zlepšení v dané věci již podnikli prvotní kroky. Ve spolupráci s olomouckým arcibiskupstvím se nám podařilo najít vhodné prostory. Určité stavební úpravy, které bývalý majitel realizoval, měly spíše udržovací charakter a před dalším využíváním budovy je tak nutné provést rozsáhlejší rekonstrukci celého objektu.

 

čím dřív, tím dřív...

PŘISPĚJTE TEĎ! Čím dřív se podaří peníze vybrat, tím dřív Vás budeme moci přivítat v nových prostorách… ssmajlík

stačí, abyste ve Vašem internetovém bankovnictví zadali jednorázový příkaz k úhradě.
Jelikož se jedná o dlouhodobý a velice nákladný projekt, budeme Vám velmi vděční, když nás budete podporovat pravidelně např. měsíčně nebo ročně (nastavíte si trvalý příkaz k platbě).

 

číslo účtu Charity Hranice pro tento účel:

123 – 618750217 / 0100

 

Za jakýkoli finanční příspěvek velmi děkujeme!