Ohlédnutí za uplynulým rokem aneb to nejlepší na konec …

Ohlédnutí za uplynulým rokem aneb to nejlepší na konec …

V loňském roce jsme společně podnikli spoustu zajímavých aktivit a dobrodružných cest za poznáním našeho blízkého i vzdálenějšího okolí.

Za všechny bych zmínila návštěvu muzea kočárů, vystoupení na festivalu Motýlek v Kopřivnici, návštěvu hornického muzea, opakované návštěvy statku v Bludovicích, lekce canisterapie, … Také jsme navštěvovali keramickou dílnu, kde jsme vytvářeli výrobky na vánoční jarmark, kde naši tvorbu a zařízení máme možnost prezentovat širší veřejnosti. Velmi zajímavou a po letech obnovenou činností byla muzikoterapie, při které jsme hráli nejen na různě velké bubny, tibetské misky, ale i další zajímavé nástroje, s jejichž pomocí jsme prováděli různá rytmická cvičení.

Několik dní před vánočním volnem proběhlo společné setkání s rodiči našich klientů. Na přípravě tohoto setkání se podíleli jak asistentky, tak nemalým podílem i klienti. Ti například navrhli vzhled pozvánek, které se rozdaly rodičům. Dále vybírali fotografie k prezentaci všech činností, které se konaly v uplynulém roce, podíleli se na pečení vánočního cukroví, které bylo součástí občerstvení. Kromě prezentace byla připravena pro rodiče i výtvarná aktivita, při které si měli možnost namalovat hedvábný šátek a při společném posezení u čaje nebo kávy jsme si měli možnost všichni popovídat.

Konec roku patřil jako již tradičně vánočnímu posezení a turnaji v bowlingu. Tohoto setkání se všichni rádi účastníme, neboť si společně užijeme spoustu zábavy a legrace a nejinak tomu bylo i tentokrát. Už se moc těšíme, až se koncem tohoto roku opět společně setkáme a zahrajeme si.

Úplně poslední předvánoční den jsme se všichni společně sešli u vánočního stromečku, pod kterým každý našel nějaký malý dárek.

V závěru za ohlédnutím uplynulého roku bych velmi ráda za všechny z našeho zařízení poděkovala za finanční podporu z Ministerstva kultury ČR. Díky této podpoře jsme měli možnost navštěvovat již zmíněnou keramickou dílnu a muzikoterapii.

Eva Hynčicová