Poznáváme svět okolo nás

Poznáváme svět okolo nás

V letním období jsme se s klienty DC Archa vypravili na dobrodružnou výpravu do olomoucké Pevnůstky poznání.

K vidění zde byly expozice s následujícími tématy: dějiny, příroda, logika a fyzika.

V každé z těchto částí bylo spousta zajímavých interaktivních ukázek. Vyzkoušeli jsme si pomocí pohybu rukou, které znázorňovaly pohyb šlapání na kole, rozsvítit co nejvíce žárovek. Čím rychleji jsme pohyb vykonávali, tím více žárovek se rozsvítilo. Dalším zajímavým pokusem bylo podle vzoru namíchat ze základních barev zvolený odstín. V expozici přírody jsme se prošli korytem řeky a měli jsme možnost zhlédnout živočichy a rostliny, které se nacházejí v okolí řek. Velmi zajímavé také bylo procházet lidským mozkem, kde jsme viděli, jak to uvnitř něj vypadá. Zábavné také bylo plnit úkoly a hrát hry z oblasti logiky.

Po této zajímavé a vzdělávací prohlídce jsme se šli občerstvit a dát si něco dobrého k jídlu do restaurace. I v rámci této zdánlivě snadné činnosti si klienti mají možnost osvojit spoustu dovedností, které jim umožňují další příležitost začlenění se do běžné společnosti.

Po obědě jsme se procházkou parkem vydali na zpáteční cestu k autu. Než jsme vyjeli, stali jsme se svědky toho, co je třeba dělat v případě, když se v autě vybije baterie. Klienti byli z této události znepokojení a vystresovaní, a tak jsme si vysvětlili, že se toto může při cestování autem přihodit, a sledovali jsme snahu lidí při uvedení auta do pojízdného stavu.

Domů jsme přijeli sice znavení, ale obohaceni o nové zážitky a nová poznání. Těšíme se, že někdy opět podnikneme další zajímavou výpravu za poznáním.

  Eva Sváková