Tkám, tkáš, tkáme …

Tkám, tkáš, tkáme …

V uplynulém období jsme se začali s klienty věnovat tkaní z vlny na tkalcovském stavu, který jsme zakoupili z finančních prostředků, které jsme obdrželi prostřednictvím grantu města Hranice.

Na statku, který pravidelně navštěvujeme, jsme se měli možnost seznámit s chovem ovcí, také jsme pozorovali, jak se ovce stříhají. Prakticky jsme si vyzkoušeli česání vlny a její plstění.

Z části finančních prostředků, které jsme obdrželi, jsme zakoupili do Denního centra Archa malý tkalcovský stav, na kterém s klienty procvičujeme zpracování vlny do konečného výrobku. V současné době si stále upevňujeme již nabyté dovednosti, co se týká přípravy stavu ke tkaní, natažení vlny na tkalcovský stav a samotný postup práce při tkaní. Z dosavadního pozorování klientů při práci se ukazuje, že je tato činnost pro ně vhodně zvolená, neboť se postup práce neustále opakuje a opakující se manuální práce je pro osoby s typem postižení, které mají naši klienti vhodná. První výrobek, který klienti utkali, byl pruh, ze kterého může být třeba rohožka, taška anebo prostírání. V následujícím období máme s klienty v plánu se ve tkaní zdokonalovat a vytvářet užitkové předměty, o kterých jsem se zmínila výše. Také máme v plánu navštívit na podzim mobilní salaš v Přerově. O této návštěvě si pak také budete moci přečíst v některém ze článků.

Děkujeme městu Hranice za finanční prostředky, díky kterým můžeme tuto činnost uskutečňovat.

Eva Sváková

P1180513P1180520