Umíme se rozhodnout …

Ani v zimním období klienti DC Archa nezaháleli a připravovali se na některé aktivity, které je čekají v letošním roce.

S klienty jsme se mimo jiné věnovali výběru hudby na vystoupení, které se uskuteční v listopadu v rámci přehlídky umělecké tvorby lidí s handicapem zvané Motýlek. Ještě nás čeká na tomto vystoupení spousta práce v podobě vymýšlení nápadů na choreografii, kostýmů a kulis. Na této činnosti se po celou dobu aktivně podílejí i sami klienti, kteří mají zájem vystupovat.

Další aktivitou, kde mohou klienti vyjádřit svůj názor, nápad, přání je plán vzdělávacích výjezdů, které se uskutečňují v období od jara do podzimu. O svých návrzích klienti nějakou dobu hlasují a vyhrává ten, který má nejvíce hlasů. Ostatní návrhy se mohou v případě zájmu klientů nechat na jindy.

Díky procesům, které probíhají při těchto činnostech, si klienti upevňují své rozhodovací schopnosti, odpovědnost za vykonanou práci, spolupráci s ostatními a odpovědnost za svá rozhodnutí.

                                                                                                                             Eva Hynčicová