NZDM Fénix

Pečovatelská služba

Výlet OAS a PS

Kompletní domácí péče hospicového typuDZP - kul

 

Vrchní sestra: Jana Kolářová 
Kontaktní adresa: Purgešova 1399, 753 01 Hranice
Telefon: 608 622 003, 581 601 932
e-mail: jana.kolarova@hranice.charita.cz
   
Staniční sestra ve středisku Lipník nad Bečvou: Simona Kimlerová
Kontaktní adresa: Křížkovského 68, 751 31 Lipník nad Bečvou
Telefon: 581 772 089, 777 238 526
e-mail: simona.kimlerova@hranice.charita.cz  

 

  • Poskytujeme kompletní, ale individuální péči těžce nemocnému, umírajícímu i jeho rodině v domácím prostředí.
  • Služba je určena nemocnému, který trpí nevyléčitelnou nemocí v pokročilém stádiu nemoci.
  • Cílem je zajistit základní práva klienta, aby dožil svůj život důstojně bez nesnesitelných bolestí v domácím prostředí mezi svými blízkými.
  • Péče zahrnuje zdravotní, sociální a duchovní potřeby. Je zaměřena na kvalitu života.
  • Tým se skládá ze zdravotních sester, pečovatelek, praktického lékaře, lékaře pro léčbu bolesti, sociální, pastorační pracovnice a duchovního. 
  • Praktický lékař ordinuje poskytování zdravotní péče v domácím prostředí pacienta. Zdravotní sestry zajišťují odbornou ošetřovatelskou péči, která je hrazena ze zdravotního pojištění, spolupracují s praktickým lékařem a ambulancí bolesti. Pečovatelky se starají o individuální potřeby nemocného a rodiny. Sociální pracovník poskytuje sociální poradenství, pomáhá vyřizovat příspěvky na péči. Pastorační asistent a duchovní podporuje nemocného i rodinu v duchovní oblasti v této těžké životní situaci.
  • Službu zajišťujeme v regionech Hranice na Moravě a Lipník nad Bečvou.