NZDM Fénix

Pečovatelská služba

Výlet OAS a PS

Tříkrálová sbírkaTKS-LOGO fin_black-01

 

 

 

  

Koordinátorka Radka Andrýsková
Kontaktní adresa Purgešova 1399, Hranice 753 01
Telefon 733 755 881
Email radka.andryskova@hranice.charita.cz 

 

Tříkrálová sbírka, při které každoročně počátkem ledna vyjdou do ulic měst a vesnic tříkráloví koledníci, je největší sbírkovou akcí v České republice. Malí i velcí koledníci přinášejí do našich domovů radostnou zprávu o příchodu Boží lásky na svět skrze dítě narozené v betlémských jeslích. Také nabízejí možnost šířit tuto lásku dál - prostřednictvím účinné pomoci lidem, kteří si sami pomoci nemohou. Umožňují tak mnoha lidem podílet se na pomoci trpícím bližním a na rozvoji charitního díla.

Tříkrálovou sbírku bychom nedokázali zorganizovat bez nezištné pomoci dobrovolníků - z řad dětí -  představitelů tří králů a dospělých  - vedoucích skupinek, kterými jsou dospělí a mladí lidé starší 15 let. Jako malé poděkování pořádáme každoročně pro koledníky společnou návštěvu Plovárny Hranice, promítání filmového představení v Letním kině v Hranicích.

Tříkrálovka 2018

TKS Charita Hranice

 

 

Ke stažení:

                                       Výsledky TKS 2014