NZDM Fénix

Pečovatelská služba

Výlet OAS a PS

Tříkrálová sbírka byla opět rekordní

výsledky Tříkrálové sbírky v Charitě Hranice

Letošní ročník Tříkrálové sbírky byl znovu rekordní. Pro Charitu Hranice se koledovalo do 236 pokladniček a díky štědrým dárcům naši koledníci vykoledovali 1 milión 278 tisíc Kč, což je o téměř 130 tisíc více než v loňském roce.

Výnos Tříkrálové sbírky se vyšplhal výše téměř ve všech obcích našeho regionu, ale na Potštátě, v Bělotíně, v Jindřichově, v Olšovci, ve Skaličce o 5 tisíc korun více a ve Stříteži nad Ludinou se vybralo o 7 500 Kč více než v loňském roce.

Rekordní výnos přinesla sbírka také v samotných Hranicích, kde koledovalo 32 kolednických skupinek. Dobrovolníci společnými silami naplnili v Hranicích 42 pokladniček, protože některé skupinky koledovaly několik dní, na podporu charitního díla získali rekordní částku 244 333 Kč.

Každoročně velmi štědří jsou občané Hustopečí nad Bečvou, kde letos poprvé pokořili hranici sta tisíc korun – výnos sbírky zde byl 105 473 Kč. Bezkonkurečně nejštědřejší jsou lidé v Porubě, kde ve dvou pokladničkách byla částka téměř 36 tisíc korun.

Děkujeme všem štědrým dárcům, kteří naše koledníčky přijali, svým finančním příspěvkem do pokladniček tří králů projevili Charitě Hranice svoji důvěru a přispěli na podporu charitního díla.

Velký dík patří všem našim dobrovolníkům, kterých se v Hranickém děkanátu době Tříkrálové sbírky pohybuje kolem osmi set. Jde o malé i velké koledníčky - představitele tří králů a vedoucí skupinek, kteří při putování po našich městech i obcích rozdávají radost, roznáší požehnání, přání všeho dobrého do nového roku a bez kterých bychom nemohli sbírku realizovat. Děkujeme Vám všem za Vaši kolednickou službu, obdivuhodnou trpělivost a vytrvalost.

Peníze, které v Charitě Hranice díky Tříkrálové sbírce získáme, použijeme na přímou pomoc pro osamělým rodičům s dětmi, vícedětným rodinám, rodinám s dětmi s postižením a lidem v nouzi. Z prostředků Tříkrálové sbírky pořídíme kompenzační pomůcky – elektrické postele či invalidní vozíky, které usnadňují pečujícím příbuzným péči o jejich blízké, odkoupíme auto, které naše pečovatelky používají pro rozvoz obědů našim klientům.

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají pomáhat těm, kteří naši pomoc opravdu potřebují!