Dovezeme, pomůžeme...
13. srpna 2020 Články

Dovezeme, pomůžeme...

Za účelem převozu zdravotních a kompenzačních pomůcek klientům sociálních a zdravotních služeb Charity Hranice a dalším zájemcům, kteří si převoz pomůcek nemohou zajistit sami, jsme nově zakoupili velkoprostorový automobil.

V Charitě Hranice každoročně zapůjčujeme zdravotní a kompenzační pomůcky více jak 300 lidem v Hranicích, Lipníku nad Bečvou a širokém okolí. Jedná se zpravidla o seniory, tělesně postižené, dlouhodobě nemocné a umírající. Např. v roce 2019 jsme takto zapůjčili celkem 450 pomůcek. V mnoha případech se jedná o pomůcky náročné na převoz (polohovací postele, schodolez invalidní vozíky), kdy zájemce nemá možnost převézt si pomůcku sám nebo s dopomocí rodiny či přátel. Proto jsme se rozhodli pro zakoupení velkoprostorového vozu, abychom těmto lidem mohli s převozem pomáhat.

Logo VDV (5cm)
Velké poděkování zde patří Výboru dobré vůle - Nadaci Olgy Havlové, která přispěla na nákup automobilu částkou 100.000 Kč. Za tento velmi štědrý příspěvek jsme moc rádi a děkujeme! Společně tak můžeme pomáhat těm, kteří to potřebují.

 

Automobil - kompenzační pomůcky (1)

Mgr. Martin Fujdl Ph.D.

projektový manažer
Tel.: 737 711 488 E-mail: 88EDZ.2.bcqvQOQ%~8AsT32938Es-Z29g