Pomáhejte s námi

Jsme zde proto, abychom pomáhali. Naše schopnost pomáhat je však do jisté míry závislá i na Vaší pomoci.

Jsme nestátní neziskovou organizací. To znamená, že nevytváříme finanční zisk. Náš finanční roční rozpočet je vyrovnaný. Na rozdíl od sociálních služeb, jejichž zřizovateli jsou kraje či města, nemáme jistý zdroj finančních příjmů. Naše činnost a služba se ovšem bez finančních prostředků neobejde, zvláště má-li být poskytována co nejkvalitněji a na profesionální úrovni. O peníze na provoz našich sociálních a zdravotních služeb proto musíme každoročně žádat kraj, obce a také firemní i soukromé dárce (jednoduchý přehled zdrojů financování – zde).

Vzhledem k tomu, že v naší organizaci pracuje více než 60 zaměstnanců, kteří se každoročně věnují přibližně 600 klientům (a jejich počet stále přibývá), jsou náklady na provoz čím dál větší. Proto jsme rádi za jakoukoli nabídnutou pomoc, podporu nebo spolupráci.

 

Pomáhat nám můžete různými způsoby. Záleží jen na Vašich možnostech. Můžete např.:

  • poskytnout finanční dar v hotovosti na pokladně Charity Hranice (Purgešova 1399, Hranice nebo Křížkovského 68, Lipník n. B.) nebo převodem na účet Charity Hranice: 27 – 6448390227 / 0100
  • věnovat nám a našim klientům svůj volný čas a schopnosti jako dobrovolník - více ZDE
  • poskytnout materiální dar různého typu, který bude dále sloužit potřebným

charitní šatník:

např. ošacení, obuv, ložní textil, přikrývky, polštáře, ručníky, utěrky, záclony, drogistické zboží a další

kompenzační
a zdravotní pomůcky:

např. chodítka, invalidní vozíky, pokojová WC, elektricky polohovatelné postele, apod.

jiné:

např. kancelářské potřeby, materiál na ruční tvoření, vybavení do služeb, apod.

  • svěřit celé charitní dílo, konkrétní osobu nebo záměr do svých modliteb.

 

Neustále hledáme možnosti, jak zlepšit naše pracovní podmínky a tím přispět ke kvalitnějšímu poskytování našich služeb potřebným lidem.

Podpořte naši činnost osobně nebo např. v rámci vaší firemní filantropie. Uvítáme jakoukoliv formu spolupráce - finanční i materiální. Využití svého finančního daru můžete ovlivnit určením, na jakou oblast chcete peníze věnovat.

 

Na čem se s námi můžete podílet?

  • na rekonstrukci a vybavení nové budovy střediska v Hranicích
  • na pořízení nových zdravotních a kompenzačních pomůcek (nejen) pro naše klienty
  • na novém vybavení pro tělesně či mentálně postižené klienty v Denním centru Archa
  • na novém vybavení pro děti a mládež v Nízkoprahovce Fénix
  • na různých benefitech pro naše klienty a zaměstnance
  • na obnovení vozového parku

 

Dáme Vám prostor pro Vaši reklamu

Umístíme logo Vaší firmy na našem autě, webových stránkách, ve Výroční zprávě apod.

 

Nabídněte nám spolupráci

Jsme otevřeni různým formám spolupráce. Neváhejte nás oslovit s nabídkou, která pro Vás bude zajímavá.

 

KAŽDÁ POMOC JE VÍTÁNA A VELMI VÁM ZA NI DĚKUJEME!