NZDM Fénix

Pečovatelská služba

Výlet OAS a PS

 

Jsme zde proto, abychom pomáhali. Naše schopnost pomáhat je však do jisté míry závislá i na Vaší pomoci.

Jsme nestátní neziskovou organizací. To znamená, že nevytváříme finanční zisk. Náš finanční roční rozpočet je vyrovnaný. Na rozdíl od sociálních služeb, jejichž zřizovateli jsou kraje či města, nemáme jistý zdroj finančních příjmů. Naše činnost a služba se ovšem bez finančních prostředků neobejde, zvláště má-li být poskytována co nejkvalitněji a na profesionální úrovni. O peníze na provoz našich sociálních a zdravotních služeb proto musíme každoročně žádat kraj, obce a také firemní i soukromé dárce (jednoduchý přehled zdrojů financování – zde).

Vzhledem k tomu, že v naší organizaci pracuje více než 50 zaměstnanců, kteří se každoročně věnují přibližně 600 klientům (a jejich počet stále přibývá), jsou náklady na provoz čím dál větší. Proto jsme rádi za jakoukoli nabídnutou pomoc a podporu.

 

Pomáhat nám můžete různými způsoby. Záleží jen na Vašich možnostech. Můžete např.:

  • věnovat nám a našim klientům svůj volný čas a schopnosti jako dobrovolník,
  • poskytnout materiální dar různého typu, který bude dále sloužit potřebným,
  • poskytnout finanční dar v hotovosti nebo převodem na účet,
  • svěřit celé charitní dílo, konkrétní osobu nebo záměr do svých modliteb.

 

6 způsobů, jak nám můžete pomoci:

 

DOBROVOLNICTVÍDOBROVOLNICTVÍFINANČNÍ DARY

 

FINANČNÍ DARY

 

DŮM PRO CHARITU

DŮM PRO CHARITUVĚCNÉ DARY

 

VĚCNÉ DARY

 

AUTO PRO CHARITUAUTO PRO CHARITUNABÍDKA PRO FIRMY

 

NABÍDKA PRO FIRMY