Pomáhejte s námi

Jsme zde proto, abychom pomáhali. Naše schopnost pomáhat je však do jisté míry závislá i na Vaší pomoci.

Jsme nestátní neziskovou organizací. To znamená, že nevytváříme finanční zisk. Náš finanční roční rozpočet je vyrovnaný. Na rozdíl od sociálních služeb, jejichž zřizovateli jsou kraje či města, nemáme jistý zdroj finančních příjmů. Naše činnost a služba se ovšem bez finančních prostředků neobejde, zvláště má-li být poskytována co nejkvalitněji a na profesionální úrovni. O peníze na provoz našich sociálních a zdravotních služeb proto musíme každoročně žádat kraj, obce a také firemní i soukromé dárce (jednoduchý přehled zdrojů financování – zde).

Vzhledem k tomu, že v naší organizaci pracuje více než 60 zaměstnanců, kteří se každoročně věnují přibližně 600 klientům (a jejich počet stále přibývá), jsou náklady na provoz čím dál větší. Proto jsme rádi za jakoukoli nabídnutou pomoc, podporu nebo spolupráci.

 

Pomáhat nám můžete různými způsoby. Záleží jen na Vašich možnostech. Můžete např.:

  • věnovat nám a našim klientům svůj volný čas a schopnosti jako dobrovolník - více ZDE
  • poskytnout materiální dar různého typu, který bude dále sloužit potřebným - více ZDE
  • poskytnout finanční dar v hotovosti nebo převodem na účet - více ZDE
  • svěřit celé charitní dílo, konkrétní osobu nebo záměr do svých modliteb.