Domácí hospicová péče

CharitaCZ_DHP_iBanner_iHranice_1200x200px

 

středisko Hranice

DomaciHospicovaPece_Logo2019

Vrchní sestra Jana Kolářová
Kontaktní adresa: Purgešova 1399, 753 01 Hranice   mapa
Pracovní doba: 7:00 - 15:00 hod. 
Telefon: 608 622 003
e-mail: jana.kolarova@hranice.charita.cz

středisko Lipník nad Bečvou

Staniční sestra Simona Kimlerová
Kontaktní adresa Křížkovského 68/3, 751 31 Lipník nad Bečvou mapa
Provozní doba    7:00 - 15:00
Telefon 581 772 089, 777 238 526
E-mail simona.kimlerova@hranice.charita.cz

 

Domácí hospicová péče je komplexní péče o nemocného v konečném stádiu onemocnění, kdy léčba již není účinná. Naše hospicová péče je zaměřena na příznaky onemocnění. Nabízí podporu rodinám, které se rozhodly umožnit svému blízkému zemřít důstojně v domácím prostředí. Péče je poskytována podle individuálních potřeb nemocného a jeho blízkých.

 

POSLÁNÍ A CÍL SLUŽBY


Posláním Domácí hospicové péče je pomoci nevyléčitelně nemocnému a jeho rodině tuto situaci zvládnout a umožnit nemocnému, aby mohl strávit poslední období svého života důstojně ve svém domácím prostředí a v kruhu blízkých tak, aby jeho život byl co nejkvalitnější a aby byla naplněna přání umírajícího a očekávání v oblasti sociální, psychologické a duchovní.

 

 • Poskytujeme kompletní, ale individuální péči těžce nemocnému, umírajícímu i jeho rodině v domácím prostředí.
 • Služba je určena nemocnému, který trpí nevyléčitelnou nemocí v pokročilém stádiu nemoci.
 • Cílem je zajistit základní práva klienta, aby dožil svůj život důstojně bez nesnesitelných bolestí v domácím prostředí mezi svými blízkými.
 • Péče zahrnuje zdravotní, sociální a duchovní potřeby. Je zaměřena na kvalitu života.
 • Tým se skládá ze zdravotních sester, pečovatelek, praktického lékaře, lékaře pro léčbu bolesti, sociální, pastorační pracovnice a duchovního. 
 • Praktický lékař ordinuje poskytování zdravotní péče v domácím prostředí pacienta. Zdravotní sestry zajišťují odbornou ošetřovatelskou péči, která je hrazena ze zdravotního pojištění, spolupracují s praktickým lékařem a ambulancí bolesti. Pečovatelky se starají o individuální potřeby nemocného a rodiny. Sociální pracovník poskytuje sociální poradenství, pomáhá vyřizovat příspěvky na péči. Pastorační asistent a duchovní podporuje nemocného i rodinu v duchovní oblasti v této těžké životní situaci.
 • Službu zajišťujeme v regionech Hranice na Moravě a Lipník nad Bečvou.

 

PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ NEMOCNÉHO

 • Nemocný trpící nevyléčitelnou nemocí v pokročilém stádiu nemoci, kdy byly vyčerpány všechny možnosti léčby
  vedoucí k uzdravení.
 • V rodině je alespoň jedna osoba připravená převzít odpovědnost za každodenní péči o nemocného.
 • Aktivní spolupráce s praktickým lékařem nemocného.

 

MULTIDISCIPLINÁRNÍ TÝM POSKYTUJÍCÍ PÉČI A POMOC


Praktický lékař: ordinuje poskytování zdravotní péče v domácím prostředí pacienta.
Zdravotní sestry: zajišťují odbornou ošetřovatelskou péči, spolupracují s praktickým lékařem a ambulancí bolesti.
Pečovatelky: starají se o individuální potřeby nemocného a rodiny.
Sociální pracovník: poskytuje sociální poradenství, pomáhá vyřizovat příspěvky na péči.
Pastorační asistentka a duchovní: podporují nemocného i rodinu v duchovní oblasti v této těžké životní situaci.
V případě potřeby zprostředkují kontakt na psychologa.

 

DOSTUPNOST SLUŽBY


Služba je řešena formou pohotovosti 24 hodin denně.

 

KOLIK NAŠE SLUŽBA STOJÍ


Náklady spojené se zdravotní službou jsou hrazeny pojišťovnou klienta.
Úkony pečovatelek si hradí klient sám dle platného ceníku Charitní pečovatelské služby.
Služby pastorační asistentky a sociální pracovnice jsou poskytovány zdarma.

 

OBLAST PŮSOBENÍ

Působíme v regionech Hranic a Lipníka nad Bečvou:


Hranice vč. místních částí (Drahotuše, Lhotka, Rybáře, Slavíč, Středolesí, Uhřinov, Valšovice, Velká), Bělotín vč. místních částí (Kunčice, Lučice, Nejdek), Býškovice, Černotín vč. místní části Hluzov, Dolní Těšice, Horní Těšice, Horní Újezd, Hrabůvka, Hustopeče nad Bečvou vč. místních částí (Hranické Loučky, Poruba, Vysoká), Jindřichov, Klokočí, Luboměř pod Strážnou, Malhotice, Milenov, Milotice nad Bečvou, Olšovec vč. místní části Boňkov, Opatovice, Paršovice, Partutovice, Polom, Potštát vč. místních částí (Boškov, Kovářov, Kyžlířov, Lipná), Provodovice, Radíkov, Rakov, Rouské, Skalička, Střítež nad Ludinou, Špičky, Teplice nad Bečvou, Ústí, Všechovice, Zámrsky

Lipník nad Bečvou vč. místních částí (Loučka, Nové Dvory, Podhoří, Trnávka), Bohuslávky, Bezuchov, Dolní Nětčice, Dolní Újezd vč. místních částí (Skoky, Staměřice), Hlinsko, Horní Nětčice, Jezernice, Kladníky, Lhota, Oprostovice, Osek nad Bečvou, Radotín, Soběchleby, Týn nad Bečvou, Veselíčko vč. místní části Tupec, Žákovice

 

 

V roce 2019 jsme získali finanční podporu na materiální vybavení této služby od Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové. Děkujeme.

Logo VDV (5cm)

 

Olomoucký kraj finančně podpořil projekt Podpora provozu Domácí