Farní středisko Všechovice

V každé farnosti hranického děkanátu může vzniknout pod Charitou Hranice farní středisko, které sdružuje dobrovolníky a lidi ochotné udělat něco pro druhé. Hlavním úkolem dobrovolnických farních středisek je všímat si potřeb lidí ve farnosti a reagovat na ně ve spolupráci s profesionální Charitou.

Farní středisko Všechovice vzniklo k 1. červenci 2016 transformací z dobrovolné Farní charity Všechovice. Úzce spolupracuje s Charitou Hranice a římskokatolickou farností Všechovice a hlavním předmětem její činnostmi je práce s dětmi a podpora sociálně znevýhodněných rodin.

 Akce dobrovolníků z Farního střediska Všechovice :

  • organizace Tříkrálové sbírky ve Všechovicích, Rouském, Horním Újezdě, Malhoticích Provodovicích a Býškovicích. Vždy v pátek před samotným koledováním probíhá požehnání koledníků ve farním kostele ve Všechovicích. Do koledování je každoročně zapojeno vice než 60 dobrovolníků.
  • Ve spolupráci s Charitou Hranice s dobrovolníky jezdíme na diecézní žehnání koledníků a Tříkrálový koncert do Brna, v Hranicích se účastníme setkání koledníků na Plovárně Hranice, promítání filmu pro koledníky v Letním kině
  • Noc kostelů – organizace programu pro děti, umožnění prohlídky kostela a realizace besed pro veřejnost
  • Setkání dětí – v průběhu roku organizujeme pro děti vycházky do přírody, kreativní tvoření, pohybové hry na hřišti a v tělocvičně
  • Farní letní tábor příměstského typu na faře ve Všechovicích – pět dnů prožijeme společně s dětmi v přírodě a na farské zahradě
  • Vánoční balíčky na Ukrajinu – oslovujeme a koordinujeme dárce, kteří každoročně připravují vánoční balíčky s dárky pro konkrétní děti z dětských domovů a sociálních center na Ukrajině
  • Pomáháme sociálně slabým rodinám s dětmi – organizujeme doučování dětí, sbírku ošacení, bot a kuchyňského vybavení, nábytku, podporujeme tyto rodiny potravinovými balíčky
Farní středisko Všechovice vedoucí: Irena Kývalová
Adresa Všechovice 12
Telefon: 773 490 020
E-mail: ikyv@seznam.cz