struktura organizace

Organizaci zastupuje statutární zástupce – ředitel, který je jmenován. Ředitel řídí správu organizace a vedoucí jednotlivých projektů (služeb). Správa organizace je složena z ekonomky, dvou účetních, fundraisera a pastorační asistentky.

Činnost organizace je dohlížena charitní radou, která je v současné době 9 členná a její zástupci jsou jmenováni na období 2 let. Kontrolována je 3 člennou revizní komisí.

Od 1. 1. 2009 vzniklo sloučením s Oblastní Charitou v Lipníku nad Bečvou středisko Charity Hranice v Lipníku nad Bečvou.

V současné době poskytuje Charita Hranice následující služby:

  • Charitní ošetřovatelskou službu (v Hranicích i na středisku v Lipníku nad Bečvou)
  • Charitní pečovatelskou službu středisko Hranice
  • Charitní pečovatelskou službu středisko Lipník nad Bečvou
  • Osobní asistenci
  • Denní centrum Archa
  • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Fénix (v Hranicích i na středisku v Lipníku nad Bečvou)

 

Struktura organizace

Charita Hranice - struktura organizace