Poskytované služby

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

výchovně vzdělávací

 • všeobecné vzdělávání (rozšiřování všeobecného přehledu, upevňování získané úrovně čtení, psaní, počítání, …)
 • práce s počítačem a Internetem
 • výtvarné, hudební a pracovní aktivity
 • pohybové aktivity (výlety po okolí, návštěvy plaveckého bazénu, sportovní hry, …)
 • pobyt na zemědělské usedlosti (péče o zvířata, jízda na koni, práce na statku, …)
 • péče o sebe (hygiena, výběr oblečení, dekorativní kosmetika, …)

 

Sociálně terapeutické činnosti

sociálně terapeutické

 • nakupování
 • nácvik přípravy pokrmů, vaření
 • nácvik obsluhy základních domácích elektrospotřebičů (vysavač, rychlovarná konvice, mikrovlnná trouba, elektrický vařič a trouba, počítač, CD přehrávač, …)
 • péče o domácnost (úklid, výběr a údržba zařízení, péče o květiny, popř. domácí zvířata, podpora estetického cítění a výběru doplňků, …)
 • relaxační aktivity

 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

zprostředkování kontaktu

 • využívání služeb (knihovna, městské informační centrum, obchody, restaurace, …)
 • návštěvy divadel, kin a muzeí
 • nácvik spolupráce a rozvoj mezilidských vztahů
 • rozvoj schopnosti samostatného rozhodování

 

Pomoc při uplatňování práv a obstarávání osobních záležitostí

 • pomoc při vyřizování osobních dokladů, kompenzačních pomůcek, …
 • spolupráce s úřady při vyřizování příspěvku na péči
 • asistence při úředním jednání, včetně dopomoci při využívání specifických komunikačních technik

 

Dopomoc při úkonech osobní hygieny

 • převlékání
 • mytí rukou
 • vnější očištění úst, popř. obličeje po jídle

 

Dopomoc při použití WC

 • doprava na WC a zpět
 • příprava na použití WC
 • asistence při použití WC
 • dopomoc při hygieně po použití WC

 

Příprava svačiny

 • přinesení svačiny z batohu, tašky, … na stůl
 • nakrájení, namazání
 • příprava pití, dopomoc při pití

 

Dopomoc při podávání oběda

 • přinesení obědu ke stolu
 • nakrájení pevných částí oběda
 • asistence při manipulaci s nádobím
 • krmení
 • odnesení použitého nádobí po obědě