Denní centrum ARCHA

P1230582 (2)

 

Archa

Vedoucí Denního centra Archa Bc. Markéta Burianová
Kontaktní adresa Tř. Čs. armády 211, Hranice   mapa
Provozní doba 7:00 - 16:00
Telefon 774 279 917
E-mail archa@hranice.charita.cz

 

proč

poslání

Posláním Denního centra Archa je podporovat uživatele při začleňování do společnosti, při utváření vlastního samostatného života a vytváření životních hodnot.

 

v čemcíleI

Naším cílem je:

 • uživatel samostatný v sebeobslužných činnostech
 • uživatel schopný vhodně komunikovat s okolním prostředím
 • uživatel správně se orientující v prostředí (zvládající pohyb po ulici, vyřízení osobních záležitostí, ...)
 • služba poskytovaná kvalifikovaným a profesionálním personálem

 

kdocílová skupina

 Všichni, kteří:

 • jsou ve věku 18 - 64 let
 • mají mentální postižení, popř. kombinaci mentálního a jiného typu postižení
 • alespoň částečně zvládají sebeobsluhu

 

Kdo necílová skupina - ne

Všichni, kteří:

 • jsou trvale upoutáni na lůžko
 • opakovaně projevují verbální či fyzickou agresi
 • narušují klidné soužití v kolektivu
 • nadměrně uživají alkoholické nápoje
 • užívají narkotika a omamné látky

Bližší informace o lidech spadajících do cílové skupiny naleznete ZDE

 

 Jakými zásadami se řídíme?

 • HUMANITA A RESPEKTOVÁNÍ LIDSKÉ DŮSTOJNOSTI = přijímáme osoby se zdravotním postižením jako plnohodnotné lidské bytosti
 • RESPEKTOVÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH POTŘEB = uvědomujeme si, že je každý uživatel jedinečný a že potřeby a vyžadované podmínky nejsou u všech stejné
 • POHODA, VYROVNANOST, PŘIMĚŘENOST A PREVENCE STRESŮ = střídáme zátěž a uvolnění, požadavky stupňujeme přiměřeně a snažíme se navodit pozitivní atmosféru
 • AKTIVITA A KREATIVITA = podporujeme u uživatelů osobní aktivitu, jejich vlastní přístup a způsoby řešení
 • JEDNOTA VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍHO, REHABILITAČNÍHO A SOCIÁLNÍHO PŮSOBENÍ = všechny prováděné aktivity se navzájem prolínají a na sebe navazují
 • VZÁJEMNÉ DOPLŇOVÁNÍ RODINNÉHO A INSTITUCIONÁLNÍHO PŮSOBENÍ = pokud si to uživatel přeje, spolupracujeme při ráci na individuálních cílech s rodinou, navazujeme na rodinnou situaci, vycházíme z rodinných podmínek a zvyklostí 
 • SAMOSTATNÉ ROZHODOVÁNÍ