Postní almužna

 

"Kdo se modlí, ať se postí.

Kdo se postí, ať je milosrdný ...

Kdo chce nalézt Boží srdce otevřené,

ať nezavírá svoje před tím, kdo jej prosí" 

(sv. Petr Chrysolog)

 

Charita Hranice ve spolupráci se všemi farnostmi hranického děkanátu nabízí každoročně v postní době farníkům – věřícím i sympatizantům, rodinám i jednotlivcům účast na dobrovolné pastorační akci Postní almužně.

Postní almužna má podpořit duchovního prožívání postního období a není v pravém slova smyslu sbírkou. Almužna je činění dobra, dáváním sebe ať už svého zájmu, tak hmotných prostředků, těm kteří to potřebují. Zřeknutím se něčeho ve prospěch bližních realizujeme základní přikázání lásky a ztotožňujeme se s Kristem. Dobro činíme, když s druhým sdílíme čas a pozornost, radost i bolest. Peněžní dary spojené s Postní almužnou jsou jen doprovodným a zcela dobrovolným aktem každého z věřících.

Postní almužna je každoročně zahájena na Popeleční středu, případně o 1.  neděli postní. Lidé si ve své farnosti vyzvednou papírové pokladničky a do těch pak v průběhu postní doby ukládají peníze za požitky, které si odepřeli. Získaný obnos společně s kontaktem na potřebné lidi ve farnosti či obci na Květnou neděli předají v pokladničkách zpět do kostela. Farnost ve spolupráci s Charitou Hranice mají společný úkol - vytipovat potřebné lidi ve svém okolí, kterým výnos Postní almužny pomůže.

 

DĚKUJEME, ŽE NÁM POMÁHÁTE, POMÁHAT TĚM,

KTEŘÍ NAŠI POMOC OPRAVDU POTŘEBUJÍ!

děkanát Hranice Postní almužna 2022

POSTNÍ ALMUŽNA HRANICKÝ DĚKANÁT
2022 112 982 Kč
2021 130 560 Kč
2020 98 137 Kč
2019 111 927 Kč
2018 111 670 Kč
2017 105 773 Kč
2016 79 549 Kč
2015 79 493 Kč
2014 76 020 Kč