Tříkrálová sbírka

tks2

 

tks B

Tříkrálová sbírka, při které každoročně počátkem ledna vyjdou do ulic měst a vesnic tříkráloví koledníci, je největší sbírkovou akcí v České republice. Malí i velcí koledníci přinášejí do našich domovů radostnou zprávu o příchodu Boží lásky na svět skrze dítě narozené v betlémských jeslích. Také nabízejí možnost šířit tuto lásku dál - prostřednictvím účinné pomoci lidem, kteří si sami pomoci nemohou. Umožňují tak mnoha lidem podílet se na pomoci trpícím bližním a na rozvoji charitního díla.

 

Tříkrálová sbírka má zvláštní kouzlo, které je umocněno tím, že koledníci dobrovolně darují svůj volný čas. Bez nezištné pomoci dobrovolníků, jak dětí, kteří představují tři krále, tak dospělých a mládeže starší 15 let, kteří přijímají odpovědnost vedoucích skupinek, bychom sbírku realizovat nemohli. Jako malé poděkování pořádáme každoročně pro koledníky společnou návštěvu Plovárny Hranice, promítání filmového představení v Letním kině v Hranicích a v ECHO v Lipníku nad Bečvou. S koledníčky se účastníme Tříkrálového koncertu v Brně i diecézního setkání a žehnání koledníčků.

 

Děkujeme také všem štědrým dárcům, kteří přispěli finanční částkou do pokladniček našich koledníčků na podporu a rozvoj charitního díla.

TKS 2022 výsledky včetně pokladniček

TKS 2022 Hranice

TKS 2022 středisko Lipník nad Bečvou

 

 

 

 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA VYKOLEDOVANÁ ČÁSTKA V DĚKANÁTU HRANICE
2022
1 621 774 Kč
2021
747 684 Kč
2020 1 476 949 Kč
2019 1 355 291 Kč
2018 1 277 929 Kč
2017 1 148 409 Kč
2016 975 575 Kč
2015 927 756 Kč
2015 864 254 Kč