materiální pomoc při mimořádných událostech

Ve spolupráci s Arcidiecézní charitou Olomouc jsme připraveni domácnostem postiženým mimořádnou událostí (povodně, požár) poskytnout bezprostřední materiální pomoc – ochranné pomůcky, úklidové prostředky a zapůjčit vysoušeče. Následně rodiny dále navštěvujeme – poskytujeme psychosociální, případně materiální pomoc. Máme vyškolený tým sociálních pracovnic se specializací na terénní sociální práci při mimořádných událostech.

 

Mimořádné události: koordinátorka: Radka Andrýsková
adresa: Purgešova 1399, Hranice
telefon: 733 755 881
e-mail: radka.andryskova@hranice.charita.cz