Kdo jsme

společná

 

Posláním Charity je služba milosrdné lásky církve lidem v ohrožení nebo nouzi bez ohledu na jejich věk, pohlaví, politické smýšlení, rodinné uspořádání, zdravotní stav, sexuální orientaci, sociální a ekonomickou situaci a postavení, jejich příslušnost k etnické nebo národnostní menšině, víře, náboženství a kultuře.

 

Charita Hranice je organizace římskokatolické církve s vlastní právní subjektivitou, zřízena olomouckým arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem.

 

Posláním Charity Hranice je poskytovat sociální a zdravotní služby, zejména seniorům, osobám se zdravotním postižením, dětem a mládeži ohroženým sociálně – patologickými jevy a realizovat humanitární pomoc osobám v krizových situacích. Svou činností, která vychází z křesťanských hodnot, podporujeme klienty v začlenění do běžného života.

 

Charita Hranice je organizační složkou Arcidiecézní charity Olomouc a okruh naší působnosti nyní zahrnuje celý hranický děkanát. Jedná se o města Hranice a Lipník nad Bečvou a přilehlé obce. Kromě profesionálního poskytování sociálních a zdravotních služeb se věnujeme také humanitárním projektům, sbírkové činnosti a přímé pomoci lidem v nouzi.

 

Jaké služby poskytujeme

  • Domácí zdravotní péče
  • Domácí hospicová péče
  • Charitní pečovatelská služba středisko Hranice
  • Charitní pečovatelská služba středisko Lipník nad Bečvou
  • Osobní asistence
  • Denní centrum Archa
  • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Fénix
  • Humanitární projekty (Charitní šatník, Potravinová pomoc, Pomoc při mimořádných událostech)
  • Půjčovna kompenzačních a zdravotních pomůcek

 

Kde působíme

Naše územní působnost zahrnuje 3 města, 1 městys, 45 obcí a 27 místních části měst a obcí:

Hranice vč. místních částí (Drahotuše, Lhotka, Rybáře, Slavíč, Středolesí, Uhřinov, Valšovice, Velká), Bělotín vč. místních částí (Kunčice, Lučice, Nejdek), Býškovice, Černotín vč. místní části Hluzov, Dolní Těšice, Horní Těšice, Horní Újezd, Hrabůvka, Hustopeče nad Bečvou vč. místních částí (Hranické Loučky, Poruba, Vysoká), Jindřichov, Klokočí, Luboměř pod Strážnou, Malhotice, Milenov, Milotice nad Bečvou, Olšovec vč. místní části Boňkov, Opatovice, Paršovice, Partutovice, Polom, Potštát vč. místních částí (Boškov, Kovářov, Kyžlířov, Lipná), Provodovice, Radíkov, Rakov, Rouské, Skalička, Střítež nad Ludinou, Špičky, Teplice nad Bečvou, Ústí, Všechovice, Zámrsky


Lipník nad Bečvou vč. místních částí (Loučka, Nové Dvory, Podhoří, Trnávka), Bohuslávky, Bezuchov, Dolní Nětčice, Dolní Újezd vč. místních částí (Skoky, Staměřice), Hlinsko, Horní Nětčice, Jezernice, Kladníky, Lhota, Oprostovice, Osek nad Bečvou, Radotín, Soběchleby, Týn nad Bečvou, Veselíčko vč. místní části Tupec, Žákovice