Hospicová péče Caritas

 

Naše Charita je zapojena do projektu Hospicové péče Caritas, který realizuje Charita Olomouc ve spolupráci s dalšími Charitami v celém Olomouckém kraji. Partnerem projektu je i Hospic na Sv. Kopečku. Území kraje je rozděleno do tří centrálních pracovišť se sídlem v Olomouci, Šumperku a Zábřehu.

 

Zajišťujeme specializovanou mobilní hospicovou péči o umírající dospělé osoby v jejich domácím prostředí. Poskytujeme péči lékařskou, ošetřovatelskou, sociální, psychologickou a duchovní. Jsme oporou jak pro pacienta, tak pečující rodinu.

 

Služba je poskytována ZDARMA a v NEPŘETRŽITÉM provozu. 

Odborným garantem projektu je MUDr. Martina Kirchnerová.

 

Abychom vás mohli přijmout do péče, je třeba naplnit tyto podmínky

 • pacient si přeje zůstat ve svém domácím prostředí, souhlasí s domácí hospicovou péčí a má zajištěnou 24hodinovou pomoc jiné osoby – rodinného příslušníka
 • pacient a jeho rodina jsou seznámeni se zdravotním stavem a prognózou vývoje nemoci
 • mít doporučení praktického nebo jiného odborného lékaře k poskytování domácí hospicové péče

 

Jak postupovat při podání žádosti o Hospicovou péči Caritas

 • vyplňte žádost – viz níže (žádost vyplní ošetřující lékař)
 • připravte si lékařské zprávy a propouštěcí zprávu z nemocnice

 

Podle potřeby vám poskytneme

 • odbornou lékařskou péči – spočívající v léčbě bolesti a přidružených symptomů, návštěvu lékaře v domácnosti, telefonické konzultace, drobné zdravotní výkony, aby pacient nemusel být převážen do nemocnice
 • odbornou péči týmu zdravotních sester – podávání léků k tišení bolesti, převazy a další zdravotní výkony
 • podporu sociálního pracovníka – poradenství ve věci příspěvku na péči a v dalších sociálně právních oblastech
 • duchovní podporu – prostřednictvím pastoračního pracovníka nebo duchovního, budete-li si přát
 • zapůjčení zdravotních pomůcek
 • zprostředkování návazných služeb naší Charity (pečovatelskou službu, zapůjčení kompenzačních pomůcek aj.)

 

Přijetí pacienta do Hospicové péče Caritas provádí paliativní lékař, který spolu se zdravotní sestrou provede vstupní návštěvu v domácím prostředí.

 

Kontaktujte nás v pracovní dny v době od 8:00 do 15:00. - KONTAKTY

nebo

PRACOVIŠTĚ OLOMOUC:
pro oblast Olomouc, Hranice, Přerov, Prostějov, Šternberk
Řepčínská 2, Olomouc
TEL.: +420 603 250 302
EMAIL: paliativa@olomouc.charita.cz