Humanitární pomoc pro Ukrajinu je stále potřebná
21. července 2022 Články

Humanitární pomoc pro Ukrajinu je stále potřebná

Od počátku války na Ukrajině probíhají dodávky humanitární pomoci pod záštitou Charity Hranice ve spolupráci s městem Hranice a dobrovolnickým Centrem pomoci pro Ukrajinu (CPU). „Jen během prvních dvou měsíců provozu CPU se podařilo realizovat 15 dodávek humanitárního materiálu na Ukrajinu v hodnotě téměř 2 mil. Kč,“ říká ředitel Charity Hranice Jan Hegar. Současně probíhá pomoc i lidem, kteří k nám před válkou utekli. „Byla poskytnuta pomoc více než 500 uprchlíkům zde v Hranicích v celkové hodnotě přesahující 650 tis. Kč. Nabízí se jim náhradní ubytování, pracovní místa, výuka češtiny, pro děti se zajišťují místa do škol a školek a mnoho dalších aktivit,“ doplňuje.

Přestože v naší společnosti povědomí o válce na Ukrajině postupně upadá, naléhavost pomoci je stále aktuální a velmi potřebná. Velkou zásluhu na úspěšném zajišťování pomoci mají především majitel jedné z místních firem pan Jaroslav Tvrdoň a starosta Hranic pan Ing. Jiří Kudláček, kteří se v pomoci osobně angažují a vyvíjejí nemalé úsilí, aby tato pomoc byla rychlá a efektivní. I díky tomu se dlouhodobě daří cíleně pomáhat zejména na dvou místech na Ukrajině, kam pomoc CPU směřuje: západoukrajinské velkoměsto Lvov a zakarpatské městečko Turka. Obvykle jezdí jedno až dvě dodávková auta v týdenních nebo čtrnáctidenních intervalech. Situace na obou místech je poněkud odlišná. Lvov měl před válkou více jak 700 tis. obyvatel, Turka 7 tisíc. „Ve Lvově je naším partnerem Studentské lvovské bratrstvo, což je nezisková organizace, která se zabývá humanitární pomocí po celé Ukrajině. Do Lvova směřují hlavně trvanlivé potraviny, oděvy, matrace, postele, drogistické zboží, elektrocentrály, motorové pily apod. Ve Lvově jezdíme do Univerzitní knihovny kde je zřízeno centrum humanitární pomoci, je tam velké množství dobrovolníků, kteří veškerý materiál třídí a největší část je posílána na frontu na místa nejtvrdších bojů s okupanty přímo vojákům v podobě balíčků, které obvykle obsahují zdravotnický materiál, drogistické zboží a hlavně trvanlivé potraviny,“ upřesňuje Ing. Petr Křížek, jeden z dobrovolníků, kteří na Ukrajinu humanitární pomoc vozí.

Město Turka leží uprostřed krásné přírody v pahorkatině porostlé zejména jedlovými lesy. Není zde téměř žádný průmysl, nesídlí tu žádné větší firmy a je vidět, že se neinvestuje. Po vypuknutí války přijalo město Turka více než 2 500 ukrajinských uprchlíků z oblastí zasažených válkou, čímž se počet obyvatel v tomto malém městečku zvýšil o více než 35%! Díky tomu se zde potýkají s velkými problémy jak tuto situaci zvládnout, proto je jakákoliv pomoc více než vítaná. „Ve městě Turka je naším partnerem přímo Magistrát města, kde jednáme především s místním starostou. Vozíme sem nejen trvanlivé potraviny, oděvy, drogistické zboží, ale i vybavení pro internát střední školy, kde město zřídilo uprchlické centrum. Po návštěvě starosty našeho města ing. Jiřího Kudláčka přímo ve městě Turka se pomoc ještě zintenzivnila a díky pomoci města Hranice jsme do Turky vozili i další potřebné vybavení jako jsou bojlery na ohřev teplé vody, sprchové kouty, ledničky apod., které slouží právě k dovybavení uprchlického centra,“ doplňuje pan Křížek.

Díky již poskytnuté pomoci se podařilo zajistit alespoň základní zázemí pro uprchlíky přímo na Ukrajině, aby nemuseli opustit svoji zemi a emigrovat do zemí střední či západní Evropy. To však k řešení jejich krizové situace nestačí. I nadále bude potřeba jim pomáhat především formou zásilek s potravinami, oblečením, drogerií, léky, zdravotnickým materiálem apod. Finanční možnosti města Hranice, Charity Hranice a CPU, které jsou pro tuto pomoc určeny, jsou již téměř vyčerpány. „Hledáme proto dárce a sponzory, kteří chtějí přispět na pomoc Ukrajině, a také všechny, kteří se mohou jakýmkoli způsobem do této pomoc zapojit, ať už jako řidič dodávky, dobrovolník v Centru pomoci Ukrajině nebo i tím, že darují oblečení, trvanlivé potraviny nebo jiný potřebný materiál,“ vybízí projektový manažer Charity Hranice pan Martin Fujdl. „Potraviny, oblečení a další materiál je možné přinášet do Centra pomoci Ukrajině na adrese Tř. ČS Armády 186 v Hranicích (bývalý Bonver) ve dnech 21. 7., 4. 8. a 18. 8. vždy od 8 do 10 hodin a od 15 do 18 hodin. Aktuální informace jsou k dispozici na webu CPU www.ukrajinahelp.cz. Finanční příspěvky je možné zasílat přímo na účet Charity Hranice: 27 – 6448390227 / 0100, var. symbol: 911. Všem, kteří se jakýmkoli způsobem do pomoci zapojí nebo finančně přispějí, velmi děkujeme,“ dodává.

 

IMG-20220715-WA0003 IMG-20220715-WA0004  IMG-20220715-WA0013 IMG-20220715-WA0019 IMG-20220715-WA0020