Postní almužna 2021
30. března 2021 Články

Postní almužna 2021

Postní almužna je příležitostí pro každého z nás otevřít dlaň…

I v letošním roce prožíváme čtyřicetidenní období v obtížných podmínkách pandemie covid-19. Její důsledky jsou patrné v mnohých rodinách, přitom nejvíce dopadají na ty nejzranitelnější – rodiny s dětmi, osamocené seniory, dlouhodobě nemocné.

Kdo jste se v této době epidemie sami dostali do tíživé finanční situace, užijte peníze, které jste odložili do kasičky postní almužny, pro sebe a svou rodinu. Pokud se rozhodnete kasičku odevzdat, přineste ji, prosím, na mši svatou na druhou neděli velikonoční 11. dubna 2021.

Postní almužna nám pomáhá vnímat potřeby druhých. Každý z nás se může rozhlédnout, zda nezná ve svém okolí někoho, komu by tato pomoc přinesla tolik potřebnou naději a pocit blízkosti. Do pokladničky můžete vložit i lístek se jménem rodiny nebo jednotlivce, který potřebuje pomoc.

Svou postní almužnu můžete letos také poslat na účet Charity Hranice 27-6448390227/0100 s variabilním symbolem 911 se zprávou pro příjemce Postní almužna a název obce či farnosti  

Největší přikázání je přikázáním lásky:

"Miluj Hospodina, Boha svého,

z celého svého srdce, celou svou duší,

celou svou silou a celou svou myslí

a miluj svého bližního jako sám sebe.

Postní almužna je příležitostí pro každého z nás otevřít dlaň…

Ing. Bc. Radmila Andrýsková

pastorační asistentka
Tel.: 733 755 881 E-mail: ~8quRW5fZkLC1~l7VX~r8ZdaY.kmYZhaa8kmb