Svatý Hostýn přivítal charitní poutníky slunečným počasím
19. září 2022 Články

Svatý Hostýn přivítal charitní poutníky slunečným počasím

Ve čtvrtek 29. září na svátek svatých archandělů se zaměstnanci Charity Hranice se svými klienty vydali na tradiční zářijovou pouť na Svatý Hostýn.

Autobus se díky zájmu našich klientů, farníků z Hranic, Ústí a Opatovic, charitních dobrovolníků podařilo zcela zaplnit. Cestu autobusem vyplnil zpěv mariánských písní a modlitba, které se ujal otec děkan František Antonín Dostál. Na Svatém Hostýně jsme se setkali s charitními poutníky, pro které by cesta autobusem byla náročná nebo neuskutečnitelná, proto jsme je vyvezli třemi osobními automobily. Do začátku mše svaté se mohli poutníci porozhlédnout po známém poutním místě. Někteří zamířili do zpovědnice ke svátosti smíření, jiní šli zhlédnout výstavu ke stému výročí působení Charity ČR v naší republice, poseděli u kávy, prošli si křížovou cestu nebo cestu světla.

Mši svatou pro nás sloužil otec děkan František Antonín Dostál, který nám ve svém kázání připomenul působení archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela v dějinách spásy a také hovořil o tom, jak máme s ochotou nést každý svůj jedinečný kříž. V přímluvách jsme prosili o charitní dílo, za naše klienty, dobrovolníky, donátory, za zaměstnance a jejich rodiny, za mír ve světě a zemřelé klienty i zemřelou kolegyni Růženku Křepelkovou. Po společném obědě a svátostném požehnaní poutníci z prosluněného Hostýna odjížděli posilněni, povzbuzeni a spokojeni do svých domovů.

Ing. Bc. Radmila Andrýsková

pastorační asistentka
Tel.: 733 755 881 E-mail: ~8quRW5fZkLC1~l7VX~r8ZdaY.kmYZhaa8kmb