Setkání s klienty v Meditační zahradě 2022
23. června 2022 Články

Setkání s klienty v Meditační zahradě 2022

Ve čtvrtek dne 9. června se po tříleté pauze uskutečnilo přátelské Setkání v Meditační zahradě v Lipníku nad Bečvou. Do rozkvetlé zahrady jsme tentokrát pozvali pouze naše klienty, jejich rodiny, dobrovolníky a příznivce naší Charity. Chtěli jsme jim tímto vynahradit setkání, která se nemohla kvůli pandemii uskutečnit a dát jim příležitost navzájem se poznat a popovídat si.

Celou akci jsme zahájili mší svatou v kostele Sv. Jakuba, kterou sloužil otec Libor Churý. V kázání se pan farář zaměřil na charitní hodnoty a vyzdvihl důležitost charitního díla. V přímluvách zazněly prosby za všechny naše služby, za pracovníky, dobrovolníky, podporovatele charity a také za celé široké spektrum klientů Charity Hranice.

Po mši svaté následovalo žehnání tří nových charitních automobilů. Poté se klienti a pracovníci přesunuli do Meditační zahrady, kde bylo připraveno posezení pod stany a malé občerstvení. O kulturní zpestření se postarala cimbálová muzika Kosénka a sestry Plachké.

Přestože počasí příliš nepřálo a začalo lehce pršet, byla na všech zúčastněných vidět radost a spokojenost.  Už teď se těšíme na další společné setkání.

 

Kolektiv pracovníků Charity Hranice

 

100_1089 100_1092

100_1106