Získali jsme nové IT vybavení pro NZDM Fénix
8. listopadu 2022 Články

Získali jsme nové IT vybavení pro NZDM Fénix

Díky finanční podpoře Olomouckého kraje v rámci dotačního titulu Podpora prevence kriminality jsme pořídili nové IT vybavení pro práci se sociálně ohroženými dětmi a mládeží v našem nízkoprahovém zařízení Fénix.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Fénix je ambulantní sociální služba prevence, poskytovaná od roku 2007 dětem a mládeži ve věku od 7 do 20 let z Hranic, Lipníku nad Bečvou a okolí, které zažívají nepříznivé sociální situace nebo se u nich projevují známky rizikového chování. Mezi tyto osoby patří zejména děti a mládež s nízkou sociální přizpůsobivostí nebo děti a mládež ohrožené sociálně-patologickými jevy jako je záškoláctví, krádeže, výtržnictví, šikana a další trestná činnost na nich páchaná jinými osobami, zanedbávané děti a mládež, apod.

Cílem služby je omezit působení patologického vlivu prostředí na děti a mládež, a tím eliminovat zvyšující se růst kriminality u dětí a mládeže a zároveň podporovat sociální začlenění uživatelů sociální služby do společnosti, chránit uživatele služby před sociálním vyloučením a zlepšit tak kvalitu jejich života.

Nezbytným vybavením, které pracovníci při poskytování služby potřebují, jsou počítače. Využívají je ke své každodenní práci, ať už pro zaznamenávání denní práce s klienty (intervence, individuální plánování s klientem, vyhláškové činnosti, aj.), k mimoškolní přípravě a distanční výuce klientů, nebo při přípravě preventivních programů pro děti. V poslední době se zvýšila důležitost IT vybavení nízkoprahového zařízení zvláště při komunikaci s klienty v období virové pandemie, kdy bylo možné s nimi jednat pouze online přes sociální sítě.

V současné době disponujeme zastaralými stolními počítači a notebooky (8 let a starší), které již neodpovídají aktuálním technologickým, hardwarovým a softwarovým požadavkům a nesplňují minimální požadavky na spuštění Windows 11 (centrální procesorové jednotky, paměť RAM, storage, firmware systému: rozhraní UEFI, apod.). Práce s tímto vybavením je tak zbytečně náročná, zdlouhavá při online komunikaci problematická a ubírá čas, který by pracovníci měli věnovat péči o klienty a řešení jejich nepříznivých životních situací. Zároveň vnímáme, že staré monitory mohou mít negativní dopad na zdraví nejen našich pracovníků, ale i klientů, kteří s IT vybavením denně pracují.

Cílem projektu proto bylo pořízení nového, bezpečného a technologicky odpovídajícího IT vybavení, které bude splňovat v současné i dohledné době nezbytné parametry kvalitního výpočetního prostředí.

Díky tomuto projektu jsme pořídili 3 nové notebooky a multifunkční tiskárnu.

IMG_4148

 

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Olomouckého kraje.

Logo_kraje_na_web

 

Za podporu velmi děkujeme!

 

 

 

 

Mgr. Martin Fujdl Ph.D.

projektový manažer
Tel.: 737 711 488 E-mail: 88EDZ.2.bcqvQOQ%~8AsT32938Es-Z29g