Tříkrálová koleda zazní!
7. prosince 2020 aktuálně

Tříkrálová koleda zazní!

Jedno je jisté – Tříkrálová sbírka bude a koleda se uskuteční. S koledníčky Tříkrálové sbírky 2021 se můžete setkat v době od 1. do 24. ledna 2021.

V adventním čase jsou přípravy na Tříkrálovou sbírku 2021 v Charitě Hranice intenzivní. Ve všech obcích bychom rádi s našimi dobrovolníky realizovali klasickou koledu. Chceme našim dárcům umožnit návštěvu třech králů u dveří jejich domovů s písní přející štěstí, zdraví, dlouhá léta a přinést požehnání do nového roku. Zda se toto naše přání splní, bude záviset na dostatečném množství ochotných dobrovolníků v jednotlivých obcích a epidemiologické situaci na začátku ledna.

Obáváme se, že v Hranicích klasickou koledu, nebudeme moci realizovat,  abychom neriskovali zdraví našich přispěvatelů a dobrovolníků. Přesto máme vytipovaná místa – o kterých vás budeme informovat, kde se s třemi králi budete moci setkat, nebo alespoň si domů odnést křídu, kalendařík či cukřík.

Pokud však klasické koledování nebude možné, sbírka se uskuteční prostřednictvím přenosu do virtuálního prostoru. Charita Česká republika připravuje  možnost online koledy na speciální webové stránce. Ani u této formy koledování nebudou ale dárci připraveni o zážitek z koledy, ani o požehnání, které koledníci do domů přinášejí.

Všechny přípravy a varianty koledy však mají jedno společné – ani tentokrát se neobejdou bez armády dobrovolníků a štědrosti dárců. Pokud se do Tříkrálové sbírky 2021 chcete jako dobrovolník zapojit – ať už jako vedoucí skupinky nebo jako koledník, kontaktujte koordinátorku sbírky Radku Andrýskovou na telefonním čísle 733 755 881.

Cíl i motto sbírky totiž zůstávají stejné – hlavní je pomoc lidem v nouzi a pomáhá každá koruna.

Ing. Bc. Radmila Andrýsková

pastorační asistentka
Tel.: 733 755 881 E-mail: ~8quRW5fZkLC1~l7VX~r8ZdaY.kmYZhaa8kmb