Tříkrálová sbírka 2023 v Charitě Hranice
20. ledna 2023 aktuálně

Tříkrálová sbírka 2023 v Charitě Hranice

Po dvou týdnech tříkrálového koledování skončil již 23. ročník Tříkrálové sbírky Charity České republiky. Díky všem koledníčkům, rodičům, vedoucím kolednických skupinek, dobrovolníkům, organizátorům a v neposlední řadě díky vám všem štědrým dárcům proběhla sbírka velmi úspěšně. Nyní jsou již peníze ze všech  tříkrálových pokladniček sečteny a výsledek je úžasný. DĚKUJEME.

TKS 2023 výsledky v tabulce

Charita Hranice velmi pěkně děkuje všem dárcům ze všech obcí a měst na Hranicku, Lipensku a Potštátsku za jejich finanční dar a vlídné přijetí našich koledníčků. Vaší štědrostí jste nám projevili svou důvěru, která je pro nás oceněním naší práce a současně také závazkem do budoucna.

Poděkování patří koordinátorům sbírky v jednotlivých obcích, farnostem, pracovníkům obecních a městských úřadů, že aktivně spolupracovali při organizaci a realizaci Tříkrálové sbírky. V Hranicích děkujeme všem, kteří byli vstřícní a dovolili umístění  statických sbírkových pokladniček ve svých obchodech a zařízeních. Také děkujeme všem malým a velkým koledníkům, kteří věnovali svůj čas a energii, vyšli do ulic a rozdávali lidem radost a požehnání. Letošní sbírka opět naprosto předčila naše očekávání.

 

TKS 2023 Charita HraniceTKS 2023 středisko HraniceTKS 2023 výsledky obce Lipensko

Lipník žehnání

 

Ing. Bc. Radmila Andrýsková

pastorační asistentka
Tel.: 733 755 881 E-mail: ~8quRW5fZkLC1~l7VX~r8ZdaY.kmYZhaa8kmb