Tříkrálová koleda bez tříkrálových koledníčků
2. února 2021 aktuálně

Tříkrálová koleda bez tříkrálových koledníčků

Výnos z pokladniček Tříkrálové sbírky 2021 v děkanátu Hranice byl 747 684 Kč. ONLINE koleda ve prospěch Charity Hranice zatím vynesla 72 724 Kč a na webových stránkách www.trikralovasbirka.cz je možné přispět tímto způsobem až do 30. dubna.

Průběh Tříkrálové sbírky 2021 v Charitě Hranice výstižně charakterizuje slogan, který pro letošní sbírku vymysleli koledníčci z Oseku nad Bečvou: „Letos Vám u dveří zazpívat nemůžeme, za každou korunu o to víc děkujeme“.

Skupinky tří králů v obcích Hranicka, Lipenska i Všechovicka byly připraveny od druhého ledna vyjít do ulic, roznášet občanům radost a koledovat ve prospěch charitního díla. Epidemiologická situace na počátku ledna nás donutila přehodnotit situaci a neriskovat zdraví koledníčků a dárců. Místo vyslání tříkrálových skupinek jsme hledali v městech a obcích místa, která by byla nejen  přístupná občanům, ale museli jsme vždy najít dobrovolníka, který by pokladničku na tomto místě byl ochoten hlídat. Díky vstřícnosti pracovníků obecních úřadů, vedení i prodavaček místních prodejen potravin, lékáren, nejrůznějších provozoven a také kněží se podařilo nabídnout našim štědrým dárcům 142 míst, na kterých mohli netradičně až do neděle 24. ledna přispět do tradičních tříkrálových pokladniček.

Byli jsme mile překvapeni částkou, kterou jsme díky štědrosti dárců po otevření všech pokladniček napočítali - 747 684 Kč, což je přesně polovina loňského rekordního výnosu. Tradičně nejštědřejší byli občané Hustopečska. Děkujeme všem štědrým dárcům a také všem, kteří se podíleli na organizaci sbírky nebo se  starali  o sbírkové pokladničky.

      Výnos z pokladniček Tříkrálové sbírky 2021

CHARITA HRANICE

747 684 Kč

středisko Hranice

463 499 Kč

město Hranice

100 814 Kč

středisko Lipník nad Bečvou

219 925 Kč

město Lipník nad Bečvou

  82 069 Kč

Farní středisko Všechovice

  64 260 Kč

Charita ČR letos poprvé nabídla také virtuální online pokladničku, která je stále přístupná na stránkách www.trikralovasbirka.cz. K prvnímu únoru přes tuto pokladničku přispěli dárci z bankovní karty nebo převodem z účtu přes platební bránu ve prospěch Charity Hranice částkou 72 724 Kč. Přispět do Tříkrálové sbírky prostřednictvím online pokladničky můžete až do konce dubna. Pokud se takto rozhodnete, nezapomeňte ve druhém kroku zadat jméno naší Charity nebo PSČ Vaší obce či města.

V letošním roce plánujeme prostředky Tříkrálové sbírky použít na přímou finanční pomoc rodinám s více dětmi, rodičům samoživitelům nebo osamělým seniorům. S výtěžku také podpoříme terénní sociální a zdravotní služby Charity Hranice, včetně domácí hospicové péče. Chceme také pořídit zdravotní a kompenzační pomůcky, které zapůjčujeme rodinám, kteří se o své blízké starají v domácím prostředí.

Celoročně můžete přispět na podporu činnosti naší Charity a provoz našich zdravotních a sociálních služeb přímo na účet Charity Hranice 27-6448390227/0100.               

Děkujeme za Vaši štědrost!     Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat lidem, kteří naši pomoc opravdu potřebují!

Tři králové v Jindřichově

Ing. Bc. Radmila Andrýsková

pastorační asistentka
Tel.: 733 755 881 E-mail: ~8quRW5fZkLC1~l7VX~r8ZdaY.kmYZhaa8kmb